Dhadhung Kepuntir


Pengarang : Tulus Setiyadi, STP
Lokasi : Perpustakaan Balai Bahasa DIY
Tahun : 2018


Deskripsi Buku


Buku ini merupakan novel bahasa jawa yang berisi "Pancen kawitan mung dulur, kanca raket lan saiki wis thukul rasa tresna. Bener ana onen-unen wit ing tresna jalaran saka kulina. Sadurunge ora ana pangira menawa kahanane rasa bisa kaya ngene. Satemene Daryono dhewe ugo ngerti apa sing nate dikandhaake Yuni hehayutan marang sesambungane paseduluran. Mangka sangertine miturut agama wae ora dadi ngapa. Awit iki urip ing tlatah Jawa ana kapitayan kang isih dicekel masyarakat. Umpama sido klakon rabi karo Yuni mesthi diarani dhadhung kepuntir.

Buku Terkait


Dr. Mahsun, M.S.
2005
Perpustakaan Balai Bahasa DIY
Prof. Dr. Faruk
2012
Perpustakaan Balai Bahasa DIY
Pusat Bahasa
2008
Perpustakaan Balai Bahasa DIY
Wedhawati dkk.
2010
Perpustakaan Balai Bahasa DIY
Detail Buku