Modifikasi tata rias pengantin Yogya paes ageng


Pengarang : Ratna Hidayati
Lokasi : DPAD DIY
Tahun : 2012


Deskripsi Buku


Buku ini memaparkan dan memadukan antara tatanan pakem dengan modifikasi tata rias Pengantin Yogya Paes Ageng, yang diterapkan dalam teknik make-up modern, namun pembuatan paes, pemasangan prada, dan penggunaan dodot tetap secara tradisional. Dengan perpaduan tersebut, penampilan calon pengantin keseluruhan masih mencerminkan keanggunan pengantin tradisional, namun tampil cantik dalam balutan kekinian.

Buku Terkait


SUWARNA PRINGGAWIDAGDA
2003
DPAD DIY
Rama Sudi Yatmana
2001
DPAD DIY
Suwarna Pringgawidagda; penyunting, Rachmi N Hamidawati
2007
DPAD DIY
Inda Citraninda Noerhadi
2012
DPAD DIY
Madiyono
2001
DPAD DIY
Detail Buku